• İtalya'da harmanlanıp kavrulan, Gerçek İtalyan Kahve deneyimi
  • Bizimle İletişime Geçin 02122782728

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR 

1.1- SATICI: 

Ünvanı : {Subbrand Marka Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.
Adresi : {Ortabayır Mah. Talatpaşa Cad. No:11/A Gültepe / Kağıthane / İstanbul

Telefon : {02122782728}   
E-Posta: {[email protected]

1.2- ALICI: 

Adı/Soyadı/Ünvanı : {TESLIMATALICI} 
Adresi : {TESLIMATADRES} 
Telefon : {TESLIMATTELEFON} 
E-Posta: {TESLIMATEPOSTA} 

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI 

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait {calidumcoffee.com} internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. 

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ ve FİYATI (KDV DAHİL) 

Tarih : {TARIH} 

Ürün Kodu Ürün Adı Adet Birim Fiyatı Toplam Tutar
{URUNKODU} {URUNADI} {ADET} {BIRIMFIYAT} {TOPLAMTUTAR}


Ürünlerin cinsi ve türü,miktarı,marka/modeli rengi satış bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.

Kargo Hariç Toplam Ürün Bedeli : {KARGOHARICTOPLAM}
Uygulanan İndirimler : {INDIRIMTUTARI}
Kargo Tutarı : {KARGOTUTARI}
Kapıda Ödeme Tutarı : {KAPIDAODEMETUTARI}
Kargo Dahil İndirimler Uygulanmış Toplam Tutar : {GENELTOPLAM}

Ödeme Şekli ve Planı : {ODEMETIPI}

Teslimat Adresi : {TESLIMATADRES} 
{ODEMETIPI} ile Toplam {GENELTOPLAM} 

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER 

4.1 - ALICI, Madde 3'te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2 - Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal otuz (30) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’NIN yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI’ YA daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla on (10) gün daha uzatılabilir. 

4.3 - Sözleşme konusu ürün, ALICI’ DAN başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden 
Subbrand Marka Danışmanlık Hizmetleri  sorumlu tutulamaz. 

4.4 - 
Subbrand Marka Danışmanlık Hizmetleri  , sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. 

4.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının 
Subbrand Marka Danışmanlık Hizmetleri 'ne ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Subbrand Marka Danışmanlık Hizmetleri  ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. 

4.6 - Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini 
Subbrand Marka Danışmanlık Hizmetleri  ‘ne ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün üç (3) iş günü içinde Subbrand Marka Danışmanlık Hizmetleri’ne  gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir. 

4.7 - 
Subbrand Marka Danışmanlık Hizmetleri   mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar on (10) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

 

4.8 - Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar,(garanti kapsamı ve kullanım hataları/aşınmaları hariç) garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için Subbrand Marka Danışmanlık Hizmetleri ‘ne gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri Subbrand Marka Danışmanlık Hizmetleri  tarafından karşılanacaktır.

4.9 - İşbu sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp 
Subbrand Marka Danışmanlık Hizmetleri
‘ne e-mail veya posta yoluyla ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır. 


MADDE 5- CAYMA HAKKI 

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren yedi (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Subbrand Marka Danışmanlık Hizmetleri e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün Subbrand Marka Danışmanlık Hizmetleri’ ne gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden yedi (7) gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir.  Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.
Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz.

Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz.
Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren on (10) gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder. 

MADDE 6-SİPARİŞ İPTALİ 

Herhangi bir sebepten dolayı, verdiğiniz siparişi iptal etmek istediğinizde tek yapmanız gereken bize telefon, mail veya sitemizim mesaj bölümünden ulaşmaktır. Siparişleriniz gerekçe ibraz etme zorunluğu olmaksızın iptal edilecektir. Sipariş iptaliniz ürünün kargoya verilmesinden sonra gerçekleştiği takdirde, kargo masrafı tarafınıza yansıtılacaktır. Lütfen siparişlerinizi iptal etmek istediğinizde, bize sipariş tarihi, sipariş numarası veya kullanıcı adınız ve ürün ismi gibi bilgilerinizi de iletiniz.

MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME 

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.


MADDE 8- YÜRÜRLÜLÜK

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. 

SATICI 

{FIRMAUNVAN} 

ALICI 

{TESLIMATALICI}

TARİH

{TARIH}


'); fbq('track', 'PageView');